<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Skandalozni propusti ZZJZ FBiH: Direktor se nagradio povećanjem plate, a vakcine...

Navodi se u izvještaju kako ugovori o djelu u iznosu od 46.287 KM zaključivani su za redovne poslove koji su utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji, a koji su obavljani u kontinuitetu tokom cijele godine, što nije u skladu s odredbama Zakona o radu

15. august 2022, 3:19

Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine uradio je finansijski izvještaj javnih institucija za prošlu godinu, piše Raport.

Jedan od finansijskih izvještaj je posvećen radu Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što je zanimljive jeste da je upravo ova insitucija dobila “mišljenje s rezervom”, što znači da ima veliki broj nepravilnosti.

No, krenimo redom.

Naime, na samom početku izvještaja se navodi da je bilo problema sa čak nekoliko vrsta vakcina od BCG, DTaP + IPV + Hib pa sve do onih za COVID-19.

Ali to nije sve, revizori su pronašli i nepravilnosti koje se tiču isplaćenih plata, a posebno kod direktora ove institucije.

U nastavku vam donosimo detaljnije objašnjenje.

U izvještaju jasno navedeno da je proces nabavke vakcina protiv koronavirusa trajao preko tri mjeseca te da je to u suprotnosti sa zakonskim odredbama koje definišu izuzeće od procesa javnih nabavki zbog hitnosti.

Dakle, hitnost nabavki vakcina umjesto nekoliko minuta trajala je čak nekoliko mjeseci.

“Proces nabavke trajao preko tri mjeseca te da je to u suprotnosti sa zakonskim odredbama koje definišu izuzeće od procesa javnih nabavki zbog hitnosti, koje po mišljenju Agencije za javne nabavke BiH predstavljaju situacije kada je potrebno reagovati istog momenta, npr. u roku od jednog ili dva sata, čak u nekoliko minuta, odnosno kada objektivno nije moguće primijeniti ni pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci.

Troškovi transporta vakcina u iznosu od 471.052 KM realizovani su na osnovu Ugovora o pružanju usluga uvoza, skladištenja i transporta potpisanog sa „Hercegovinalijekom“ d.o.o. Mostar 26. 4. 2021. godine bez provedene procure javnih nabavki, uz primjenu izuzeća zbog hitnosti. Vlada FBiH je zaključkom od 23.4. 2021. godine naložila Zavodu da potpiše ugovor o nabavci usluga uvoza, skladištenja i transporta Sinopharm vakcina protiv COVID-a 19 zbog krajnje hitnosti sa „Hercegovinalijekom“ d.o.o. Mostar, s obzirom na to da je u postupku javne nabavke Ministarstva civilnih poslova BiH odabran taj dobavljač. Budući da nabavka vakcina u momentu potpisivanja ovog ugovora nije bila okončana, ne možemo potvrditi primjenu izuzeća od procedura javnih nabavki za usluge uvoza, skladištenja i transporta”, navodi.

S druge strane, navodi se u izvještaju kako ugovori o djelu u iznosu od 46.287 KM zaključivani su za redovne poslove koji su utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji, a koji su obavljani u kontinuitetu tokom cijele godine, što nije u skladu s odredbama Zakona o radu.

Potom u revizorskom izvještaju se opominju i za provođenje odluke o radnom vremenu u federalnim organima, koju je donijela Vlada Federacije BiH.

Pojavili su se i problemi s platama zaposlenih u Zavodu, a posebno direktora ove ustanove.

Kako se navodi duži vremenski period plate se vrše po uvećanim koeficijentima pa se navedeno ne može smatrati privremenim odlukama o odobrenju uvećanja osnovnog koeficijenta za obračun plaće.

“Ne možemo potvrditi opravdanost donošenja odluka o odobrenju uvećanja osnovnog koeficijenta za obračun plaće za položajni dodatak koju je donio direktor Zavoda, a da ih nije razmatrao i odobrio Upravni odbor, naročito jer većina internih akata Zavoda vezana za obračun i isplatu plaća nije donesena u skladu sa važećom zakonskom i podzakonskom regulativom”, navedeno je u izvještaju.

Oni napominju kako su plate izabranih dužnosnika i rukovodećih državnih službenika određene u znatno manjem iznosu  od plate direktora, te se ne može se potvrditi opravdanost utvrđenog iznosa plaće direktora Zavoda. Najviša isplaćena neto plaća iznosi 4.850 KM, najniža 512 KM, a prosječna 1.370 KM.

“Zakonski i interni akti, kao i osnovica za obračun plaća direktora i zaposlenika Zavoda, nisu definisani članom 18. Zakona o izvršavanju budžeta u FBiH za 2021. godinu, kojim se osiguravaju sredstva za plaće i naknade za budžetske korisnike. Iako je Zavod osnovan kao zdravstvena ustanova, a finansira se iz Budžeta FBiH, smatramo da plaće direktora izaposlenika trebaju biti usklađene s plaćama ostalih budžetskih korisnika.

Preporuke: Donijeti Pravilnik o plaćama sa jasno definisanim koeficijentima za obračun i isplatu plaće, te preispitati opravdanost donošenja odluka o povećanju koeficijenata plaće po osnovu položajnog dodatka.

Poduzeti aktivnosti na usklađivanju plaće direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH sa plaćama ostalih rukovodećih državnih službenika budžetskih korisnika”, navedeno je između ostalog u izvještaju.