SDS: Biračka kabina treba biti otvorena prema posmatračima

Republiĉka izborna komisija nastavlja da radi van zakona a po instrukcijama struktura okupljenih oko SNSD-a sa jednim ciljem – da omoguće krađu volje građana Bijeljine na sutrašnjem referendumu, saopšteno je iz SDS-a.

18. mart 2023, 3:13

Bijeljina-foto BUKA

Danas je Republička izborna komisija odbila prigovor Srpske demokratske stranke da je Izbornim zakonom određeno da biračke kabine budu otvorene prema posmatračima. Komisija je prigovor odbila uz obrazloženje da je članom 4.10 stav 2. Pravilnika o provođenju opoziva propisano da otvor glasačke kutije treba da bude okrenut prema zidu.

"Veoma drčno i osiono iz izborne komisije poručuju da ih ne interesuje da li je ova odredba Pravilnika o provođenju opoziva u skladu sa Izbornim zakonom ili nije. Ovakva odluka Republičke izborne komisije predstavlja pripremu za izbornu krađu kojom bi glasač iza zastora u kabini mogao iz džepa izvući nebrojen broj glasačkih listića i ubaciti ih u biračku kutiju bez da ga iko od posmatrača primjeti. Poručujemo izbornoj komisiji da će odgovarati za ovu nezakonitu odluku kojom praktično legitimizuju izbornu krađu potencijalno velikih razmjera a rukovodstvu SNSD-a koje je osmislilo ovu šemu izborne krađe da smo spremni da sve njihove neregularnosti spriječimo na biračkim mjestima" saopšteno je iz SDS-a