Saglasnost na Strategiju zaštite pravnog interesa BiH u vezi sa odlagalištem na Trgovskoj gori

Federalno ministarstvo okoliša i turizma danas je na sjednici upoznalo Vladu Federacije BiH o informaciji o aktivnosti rada Pravnog tima i Nacrtu strategije zaštite pravnog interesa BiH u vezi za pitanja odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore u Republici Hrvatskoj.

23. juni 2022, 4:47

Vlada je danas dala saglasnost Vijeću ministara BiH da usvoji Strategiju, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma zadužila da nastavi izvještavati o daljnjim aktivnostima u vezi sa ovim odlagalištem.

Današnji zaključci Vlade FBiH bit će proslijeđeni Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Vijeću ministara BiH.

U danas usvojenoj informaciji je navedeno da je Vijeće ministara BiH 29. oktobra 2020. godine, donijelo Odluku o imenovanju Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore i Odluku o imenovanju Pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi sa ovim pitanjem.

S ciljem izrade Strategije zaštite pravnih interesa BiH, Pravni tim je analizirao dokumente i aktivnosti od značaja za izradu ovog dokumenta, te od relevantnih institucija svih nivoa vlasti u BiH zatražio dostavljanje dokumentacije i informacija o preduzetim aktivnostima u vezi s problemom odlaganja radioaktivnog i nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.

Postojanje Strategije osigurava usklađene i koordinisane aktivnosti svih nadležnih institucija u BiH, a sve s ciljem stvaranja zajedničkog strateškog okvira koji sadrži usaglašene pravne aktivnosti koje je neophodno preduzimati radi zaštite interesa BiH i njezinog stanovništva, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.