Razorni efekti korupcije u BiH koče napredak

Transparency International u BiH organizovao je konferenciju „Prioriteti u borbi protiv korupcije u BiH“ na kojoj se govorilo o prioritetima u borbi protiv korupcije u narednom mandatnom periodu, a nakon nedavno održanih Opštih izbora.

01. decembar 2022, 1:50

 Iz ove organizacije poručuju da se situacija u BiH rapidno pogoršava kada je u pitanju borba protiv korupcije.

„To potvrđuju svi nalazi relevantnih istraživanja, i u konačnici imali smo priliku da vidimo da je to zaključak izvještaja Evropske komisije o BiH, da se stanje posebno političke korupcije i zarobljenosti dramatično pogoršava“, rekao je Srđan Blagovčanin, predsjedavajući Upravnog odbora TI.

Dodao je kako u BiH kontinuirano imamo prisustvo najtežih oblika političke korupcije što se jasno manifestovalo tokom prethodnih izbora.

„Kao doprinos TI izlasku iz ovakve situacije biće prezentovana agenda dobrog upravljanja koje je TI sačinio u saradnji sa partnerima, partnerskim organizacijama i stručnjacima u ovoj oblasti. Agenda obuhvata čitav set mjera koje je potrebno poduzeti u narednom mandatnom periodu, a u cilju zaustavljanja ovog negativnog trenda s kojim se BiH suočava posljednjih 10-ak godina. Dakle, dramatičnog nazadovanja kada je u pitanju stanje korupcije“, rekao je Blagovčanin.

On se nada da će nakon formiranja vlasti biti preduzeti neophodni koraci na ispunjavanju prioriteta koje je zacrtala Evropska unija za BiH, a koje se odnose na unaprijeđenje vladavine prava i borbu protiv korupcije što se odnosi na usvajanje odgovarajućih zakonskih rješenja.

„Prije svega mislim na Zakon o sukobu interesa, Zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću, ali mi mislimo da je potrebno učiniti i puno više, usvojiti jedan širi reformski set za koji izražavamo očekivanje da će biti predmetom rasprave i diskusije u narednom periodu“, poručio je Blagovčanin.

Neophodne su i mjere, dodaje, koje se odnosne na unaprijeđenje izbornog integriteta. TI BiH smatra da je to posebno važno kada je u pitanju borba protiv korupcije jer se na takav način stvaraju pretpostavke da građani mogu slobodno izraziti svoju volju, odnosno dati svoju ocjenu o radu nadležnih organa.

„Takođe mislimo da je važno pokrenuti inicijative i mjere na sistemskim pregledima javne uprave, opštepoznata je činjenica da je reforma javne uprave u BiH već duži niz godina u zastoju, smatramo da je vrijeme da se izvrši jedna svojevrsna inventura znanja, odnosno svojevrsni pregledi uprave, da li BiH treba toliki broj organa javne uprave posebno kada se ima u vidu rasprostranjeni klijentelizam odnosno činjenicu da vladajuće političke strukture koriste distribuciju javnih poslova zarad mobilizacije podrške na izborima“, kaže Blagovčanin.

Ambasadorica kraljevine Švedske u BiH Johanna Stromquist poručuje da su svi upoznati sa devastirajućim efektima korupcije koja podriva povjerenje građana u političare, sistem i demokratiju.

„Ovo je zemlja u kojoj su mnogi ljudi pomalo izgubili nadu zbog efekata korupcije koja ometa investicije i na taj način ometa ekonomski rast i razvoj i u tome se takođe ogledaju efekti korupcije. Svima nam je poznato šta nam je sve potrebno da bismo se izborili sa korupcijom: potrebne su nam jake i stabilne institucije, odgovornost, transparentnost, takođe potrebna nam je sloboda govora i jaki mediji“, rekla je Stromquist.

Ipak uprkos svim tim znanjima, dodaje Stromquist, nismo bili uspješni i učinkoviti u borbi protiv korupcije.

„I zbog toga smo zahvalni partnerima iz TI na njihovim novim idejama i incijativama da vidimo na koji novi način se možemo boriti protiv korupcije. Tako što ćemo poduzimati male korake, ali ići u pravom pravcu. Ovaj novi prijedlog, nova iniciajtiva dolazi u pravo vrijeme, jer kao što znamo od Evropske komisije došla je inicijativa da se BiH dodijeli status zemlje kandidata. Trenutno zemlje članice razmatraju ovu inicijativu. Ukoliko bude donesena odluka da se BiH odobri kandidatski status, svima je jasno da to neće biti zasnovano na tome da je zemlja postigla neki veliki progres tokom proteklog vremena, biće to više zbog toga da se da jedan poticaj ovoj zemlji da se pokaže da zemlje koje su na sličnom putu i slično razmišljaju o Evropi treba da idu u istom pravcu i rade zajedno u ovim teškim vremenima“, poručila je ambasadorica Švedske.

Smatra da se nova inicijativa TI uklapa u priču progresivnijeg puta BiH ka Uniji.

Johann Sattler,  šef Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini rekao je kako je ovo zajedničko obilježavanje Dana borbe protiv korupcije te da posebnu zahvalnost duguje TI, ne samo na današnjoj konferenciji nego na svemu što godinama rade na unaprijeđenju transparentnosti i borbe protiv korupcije u zemlji.

„Korupcija je toksična, ona narušava i privredu i politiku i sve društvene sfere. Upravo iz tog razloga mi iz Evropske unije za iskorake BiH na EU putu najveći naglasak stavljamo na borbu protiv korupcije, unaprijeđenje rada pravosuđa, vladavinu prava. Teme koje su alfa i omega pristupanju sada, ostaće i u budućnosti“, poručio je ambasador Sattler.

U Izvještaju Evropske komisije za BiH, podsjeća Sattler, BiH je dobila lošu ocjenu o vladavini prava. Kao jedan od uzroka vidi blokadu vlasti, ali stvari se ipak pomjeraju sa mrtve tačke.

„Imali smo određene iskorake poput usvajanja Zakona o javnim nabavkama, zakona na kojem smo jako dugo radili, koji sam po sebi predstavlja pozitivnu vijest, a imamo sada u ovom trenutku određeni novi zamah sa formiranjem vlasti na svim nivoima za koje sam ja uvjeren da će se desiti brže nego što je do sada bio slučaj. Pored toga još jedna pozitivna okolnost je da će sve zemlje članice EU biti u poziciji da odlučuju o dodjeljivanju kandidatskog statusa za BiH“, rekao je Sattler.

Vijeće ministara u tehničkom mandatu ima dvije sedmice da usvoji potrebnu legislativu kako bi se zemljama članicama EU poslala pozitivna poruka.

„Ja ih u ovom trenutku pozivam da to urade, prije svega mislim na usvajanje potrebne regulative za uspostavljanje kontakt tačke za Europol koja pomaže u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, izmjene i dopune zakona VSTV, Zakona o sudovima kao i Strategije za migracije i akcionog plana. To su stavri koje su moguće i izvodljive. Bilo bi dobro da se takvi signali upute iz BiH pred odlučivnaje o dodjeli kandidatskog statusa“, preporuka je šefa delegacije EU u BiH.

Poznavajući nosioce izvršne i zakonodavne vlasti 15 dana je isuviše malo za bilo kakav dogovor, a dobije li BiH kandidatski status, svima je jasno, to će biti poklonjen, a ne zaslužen status.