<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Prekinuta sjednica: Federalni zastupnici usvajanje budžeta pretvorili u cirkus

Zastupnici Osmorke su uložili brojne amandmane na budžet koji je uputila Vlada FBiH, a zastupnici SDA i DF-a su ocijenili da je budžet sada iskasapljen

25. januar 2023, 9:42


Zastupnici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH danas nisu glasali o Prijedlogu budžeta za 2023. godinu, s obzirom na činjenicu da su zastupnici Osmorke uložili oko 50 amandmana na budžet. 

Budžet Federacije BiH, koji je predložila Vlada Federacije BiH, iznosi 6,7 milijardi KM i za nešto više od 1,1 milijardu KM je veći od prošlogodišnjeg budžeta.

Zastupnici tražili šest pauza

Kadrija Hodžić, zastupnik SDP-a u Parlamentu FBiH imao je pitanje za federalnu Vladu. 

“Budžet je zasnovan na politikama koje su provođene ili započete u 2022. godini. U 2023. su otvoreni krupni izazovi koji govore da je ovaj budžet prenapregnut. Recesija je sasvim izvjesna i to će smanjiti potrošnju. Drugi veliki izazov je servisiranje dugova, novih 296 miliona, ukupno 840 miliona. Treći izazov koji će biti osnov za pitanje su skriveni troškovi vezani za Izvještaj Ureda za reviziju institucija FBiH. Moje pitanje je jesu li pri koncipiranju budžeta bile razmatrane preporuke Ureda za reviziju institucija FBiH”, upitao je Hodžić.

Na ovo pitanje Hodžića, niko od predstavnika Vlade FBiH nije odgovorio. 

Ministrica finansija FBiH Jelka Milićević obrazložila je budžet ovog entiteta.

“Proračun je, prije svega, realan i održiv. Vođenje odgovorne fiskalne politike rezultira visokim stupnjem likvidnosti. Osnovni prioriteti ostaju ubrzan ekonomski rast, stabilnost u isplatama, te održavanje makroekonomske stabilnosti. Proračun je veći 20.1 posto od proračuna iz 2022. godine”, istakla je Milićević te konstatovala da je glavni razlog za rast budžeta porast prihoda od naplate poreza.

Jedan od ključnih prioriteta pri planiranju budžetskih sredstava za ovu fiskalnu godinu bilo je osiguranje stabilnosti u isplatama penzija, boračkih i socijalnih naknada, te drugih davanja predviđenih budžetom Federacije BiH.

Najveće povećanje se odnosi na isplatu penzija po više različitih zakonskih osnova i to za 665 miliona KM.

Za provođenje Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH planirano je 28 miliona KM, što je povećanje za 10,5 miliona KM, dok transfer za provođenje Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u FBiH iznosi 106 miliona KM i predstavlja povećanje za 56 miliona KM u odnosu na fiskalnu 2022. godinu.

Vlada je predložila da poticaji za poljoprivredu iznose 160 miliona KM, ali vrijedi napomenuti da ovim činom Vlada FBiH nije ispoštovala Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a koji nalaže da se za poticaje u poljoprivredi izdvaja 3 do 6 posto budžeta svake godine.

Ovo nije prvi put Vladi FBiH da ne ispoštuje Zakon, jer je i ranijih godina znala izdvojiti manje od 3 posto budžeta za poljoprivredu.

Udruženje poljoprivrednika FBiH je prethodnih dana tražilo da se ispoštuje ovaj zakonski minimum i da se za poticaje izdvoje 202 miliona KM, ali u Vladi nisu imali sluha za potrebe poljoprivrednih proizvođača.

Međutim, Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je podnio amandman kojim se povećavam iznos za poljoprivredu na 202 miliona KM.

“Stav Odbora za poljoprivredu je da se treba poštovati Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi koji kaže da poticaju trebaju iznositi minimalno tri posto, a prilikom davanja zakletve kazali smo da ćemo se pridržavati zakona u Federaciji BiH. Naša je odgovornost da povećamo poljoprivrednu proizvodnju i zamolio bih vas da podržite amandman Odbora za poljoprivredu”, istakao je Sandi Salkić, predsjednik Odbora za poljoprivredu Zastupničkog doma PFBiH.

Zastupnik HSS-a Mario Karamatić je konstatovao da bi podržao brojne amandmane koji su uloženi na budžet, ali da neće podržati nijedan koji podrazumijeva da se sredstva za  implementaciju namiruju iz dijela novca namijenjenog za transfere kantonima.  

Alma Kratina, zastupnica DF-a mu je odgovorila.

“Neće novac biti oduzet kantonima, već će on ići poljoprivrednim proizvođačima koji proizvode u tim kantonima. Dakle, novac ide onima koji imaju program poljoprivredne proizvodnje, a u poljoprivrednoj proizvodnji je veliki potencijal”, poručila je Kratina. 

Građani siromašniji, a javni sektor bogatiji

Zastupnik Stranke za BiH Admir Čavalić je kazao da su zastupnici dovedeni pred svršen te da moraju usvojiti budžet.

“Privremenim finansiranjem bi penzioneri bili uskraćeni za svoja prava. Budžet od 6.7 miliona KM jeste rekordan, ali ne treba se hvaliti tim rekordom jer su time građani siromašniji, ali i privrednici su postali siromašniji. Mislim da se niko ne treba ponositi time, ni predlagač ni mi zastupnici. Inflacija jede bogatstvo i prebacuje ga u javni sektor. Ja bih više volio da su građani prosperitetniji, a javni sektor siromašniji, ali to nije slučaj. Činjenica da je budžet po hitnom postupku nije dobro za demokratiju, jer nije šira javnost uključena u donošenje budžeta. Ima vrlo kvalitetnih amandmana i sa većinom se slažem. Mi ovim budžetom 200 miliona KM prebacujemo kantonima i sada bi bilo neodgovorno uzeti taj novac kantonima”, naglasio je Čavalić.

Dodao je da 2.6 milijardi KM iz budžeta ide na PIO, te da 1.7 milijardi više nego prošle godine ide na otplatu duga.

“Dakle, ostalo nam je samo 3 milijarde na raspolaganju i bilo bi dobro da prepoznamo neke dobre stvari, poput prevencije tumora, putne infrastrukture, ali i brojna druga pitanja koja očekujem da se adresiraju kroz amandmane. Budžet nije razvojni i najveća kritika je da nije inovativan. Bilo bi dobro da kroz amandmane budemo inovativni”, poručio je Čavalić.

Aner Žuljević, zastupnik SDP-a, kaže da se ranije pokazalo da je budžet uvijek bio budžet budžetskih korisnika a ne građana.

“Građana je više od dva miliona, a budžetskih korisnika puno manje. Statistika je super ako je gledate iz vizure premijera. Ali, ako gledate malo šire, region, onda ona nije dobra. Premijer se hvali i Zakonom o radu, a od 2015. je radnika pretvorio u roba. U roba kojeg poslodavac može iznajmiti kao rent a car, vozat ga mjesec dana i vratiti ga i uzeti nekog drugog radnika. Otvorio je prostor za stampedo odlaska školovanih ljudi iz ove zemlje. Sramotno je da mi  imamo radnike koji ugovore o radu potpisuju svakih mjesec dana. Svima je jasno da radno mjesto od mjesec dana nikome ne može dati uslove za život, stvaranje familije,  dizanje kredita i kupovine nekretnine”, istakao je u svom izlaganju Žuljević.

Zastupnik DF-a Mahir Mešalić iznio je stav kako će usvajanjem amandmana budžet biti iskasapljen.

“Bezveze trolamo ovdje, evo već je pola 6, a budžet će proći s velikom većinom glasova”, poručio je kolegama zastupnik SDA Fahrudin Skopljak prije nego će zastupnici otići na četvrtu pauzu u toku današnjeg zasjedanja.

Nakon povrataka s četvrte pauze, parlamentarni cirkus se nastavio i na zahtjev Kluba SDA se otišlo i na petu pauzu.

Zastupnik SDA Mirsad Zaimović zatražio je pauzu kako bi on i njegove kolege pročitale amandmane koji su dostavljeni na budžet u toku sjednice.

Iako su dobili pauzu od pola sata, zastupnici su se u salu vratili tek nakon sat vremena. Po samom povratku, uslijedila je i šesta pauza, ovaj put na zahtjev DF-a.

“Od svih silnih pauza koje ste tražili unutar nove parlamentarne većine, mogli ste amandmane ranije predati, a ne sada, da bi i mi imali vremena da ih pročitamo”, kazao je zastupnik DF-a Mahir Mešalić nakon povratka zastupnika sa šeste pauze.

“Ja sam rekao premijeru da ovo više nije budžet Federacije već budžet HDZ-a. Oštetili ste građane Federacije. Igrate se s novcem građana Federacije. Dobro razmislite do sutra isplatili se igrati”, naglasio je Mešalić.

“Mi smo sada u potpuno novoj situaciji nakon podnošenja ovih amandmana. Ovo je sad nešto nekorektno, ali svjestan sam da je političke korektnosti sve manje i manje. HDZ je ovo maestralno odigrao. Čestitam im”, rekao je Skopljak.

Dva i po sata prije ponoći sjednica je prekinuta i bit će nastavljena u četvrtak.