<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

PORAŽAVAJUĆI REKORD Nikad nismo imali manje studenata u BiH!

Nema više ko da studira

24. maj 2023, 10:46

Iz godine u godinu sve je izraženiji problem nedostaka studenata.

Ove godine, očekivano, situacija je najlošija.

Naime, podaci dražavne Agencije za statistiku o broju upisanih studenata u Bosni i Hercegovini u tekućoj akademskoj, 2022/2023. godini kažu da  je u zimski semestar upisano 72.645 studenata, što je za 3.383 manje (4,4%) u odnosu na prethodnu akademsku godinu.

Riječ je o ukupnom broju studenata na javnim i privatnim univerzitetima i visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini.

Ekonomista Faruk Hadžić kaže da je ovo poprilično veliki pad za samo desetak godina, jer ako poredimo podatke za akademsku 2012/2013. godinu, onda možemo vidjeti da smo te godine imali 112.607 studenata, što je pad od 39.962 studenta (35,5%).

Razlozi su različiti, kaže, ali demografski faktor je sigurno najznačajniji za ovako dramatičan pad koji bilježimo svake godine.

Podsjetimo, nedavno je i Savjet ministara BiH usvojio Informaciju o statističkim pokazateljima u obrazovanju u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, s ciljem unapređenja statističkog izvještavanja

VISOKO OBRAZOVANJE IZGUBILO KREDIBILITET

Profesor Univerziteta u Tuzli Sabid Zekan ističe da je pored pada nataliteta I odlaska stanovništva, nesporno i to da je visoko obrazovanje u BiH izgubilo kredibilitet u javnosti i kod mladih ljudi. Bosanski univerziteti, pojašnjava, uglavnom nisu organizovani da se nose sa svjetskim trendovima, a još uvijek se mnoge stvari stavljaju pod tepih i populistički prikazuju uspjehe, ali oni su daleko iza svijeta.

„Svuda u svijetu, univerziteti su povezani sa društvom i privredom. Kod nas su povezani samo onda kada politička vlast treba postaviti upravni odbor, rektora i slično. Ne postoji strategija visokog obrazovanja na nivou države, čak ni na nižim nivoima vlasti. Stihijsko obrazovanje nas je dovelo do paradoksa da veliki broj svršenih studenata ne rade onaj posao za koji su završili fakultet. Sa druge strane, poslodavci se žale da ne mogu dobiti kvalitetan kadar koji traže na biroima, ovdje ne računam na javni sektor koji zapošljava podobne tj. one što su preko noći završili fakultete. Svi ovi faktori uticali su da mladi ljudi razmisle o svojoj budućnosti i da shvate da im je budućnost negdje vani, a ne u svojoj domovini“, zaključuje profesor Sabid Zekan.

NAMA NAS NI NA JEDNOJ LISTI

Da zaokružimo cijelu priču navedimo da Bosna i Hercegovina ne posjeduje nikakve službene podatke o broju njenih studenata u inostranstvu! Ali ilustracije radi navedimo podatak koji je, nedavno, za akademsku 2019/2020. godinu objavila svjetska platforma Erudera, a koji kaže da je tada više od 15.000 studenata iz BiH otišlo na studije u inostranstvo.

Ako nadležne institucije ne reaguju, prognoze nisu nimalo sjajne- za 50 godina ovo će biti zemlja starih ljudi, a za sto, dvjesta ili petsto godina zemlja stranaca.