<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Osmomartovski marš, borba za radnička prava: Pogledajte fotografije iz Banjaluke!

"Nismo jeftina radna snaga"

08. mart 2023, 1:02

Već tradicionalno, osmomartovski marš u Banjaluci održava se 8. marta sa početkom od 12.15 časova.

Osmomartovski marš počeo je 𝐢𝐬𝐩𝐫𝐞𝐝 𝐍𝐚𝐫𝐨𝐝𝐧𝐨𝐠 𝐩𝐨𝐳𝐨𝐫𝐢š𝐭𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐒𝐫𝐩𝐬𝐤𝐞, a završio se na Trgu Krajine.

"Dehumanizujući uslovi rada u BiH su u proteklom periodu doživjeli svoju eskalaciju, kada su radnici i radnice štrajkovima i protestima pozvali poslodavce, nadležne organe i sindikate da rade ono zbog čega postoje - da se izbore za sigurna radna okruženja i poštivanje zakona. Ženska radna prava su kategorija koja se još uvijek postavlja u drugi plan, a o uslovima rada se tek ponekad progovori (o diskriminaciji na radnom mjestu, seksualnom uznemiravanju/nasilju na radu, ekonomskoj nejednakosti, nejednakim platama i uslovima rada, reproduktivnim prava i rad i sl…)", kažu organizatori ovog događaja Oštra nula i Centar za mlade KVART.Milica Pralica ispred Oštre nule rekla je da se danas malo priča o borbama za ženska prava, a 8. mart je sveden na konzumerizam. Važno je, dodaje, da se vlasti uključe u rješavanje ovog problema. "Ne možemo mi konstatno da krivimo vlast, poziciju i opoziciju u našem društvu  ako mi sami ne preuzmemo stvari u svoje ruke. Mi danas izlazimo na Osmomartovski marš da kažemo da žene nisu jeftina radna snaga,  da nema ne treba samo cvijeće već posao, da kažemo da se zakonske norme koje imamo raspoložive u našoj borbi moraju poštovati", poručuje Pralica i dodaje da se možemo ugledati na skandinavske zemlje. 

"Treba da budem solidarne bez obzira na sve različitosti", kaže ona. Gordana Katana, novinarka, kaže da smo mi kao društvo duboko zagrizli u patrijarhat."Brojni su problemi kada govorimo o položaju žena u našem društvu i upravo se zbog toga borimo", poručuje Katana. 

ŽENSKI RAD, BROJKE: 

𝐀𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐳𝐚 𝐫𝐚𝐯𝐧𝐨𝐩𝐫𝐚𝐯𝐧𝐨𝐬𝐭 𝐩𝐨𝐥𝐨𝐯𝐚 𝐁𝐢𝐇 je iznijela podatke da žene na kućne poslove potroše između 𝟏𝟎 𝐢 𝟑𝟎 𝐝𝐨𝐝𝐚𝐭𝐧𝐢𝐡 𝐬𝐚𝐭𝐢 𝐬𝐞𝐝𝐦𝐢č𝐧𝐨 𝐢𝐥𝐢 𝟒 𝐬𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐧𝐞𝐯𝐧𝐨.

𝐔 𝐁𝐢𝐇 𝐣𝐞 𝐬𝐚𝐦𝐨 𝟑𝟑,𝟓 % ž𝐞𝐧𝐚 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐬𝐤𝐢 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐧𝐨 𝐮 𝐩𝐥𝐚ć𝐞𝐧𝐨𝐦 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐧𝐨𝐦 𝐩𝐫𝐢𝐣𝐚𝐯𝐥𝐣𝐞𝐧𝐨𝐦 𝐫𝐚𝐝𝐮.

Najlošije plaćena radna mjesta u BiH su :

- Čistačice (pomoćni i niskokvalifikovani poslovi) 647KM

- Krojačice (u tekstilnoj, kožnoj i odjevnoj industriji) 692KM

- Spremačice (u turizmu i hotelijerstvu) 797KM

- Obućarke (u tekstilnoj, kožnoj i odjevnoj industriji) 756KM  

Istraživanje Paylab-a pokazalo je  da je svega 6% od svih zaposlenih žena među najbolje plaćenim zaposlenicima u odnosu na 13% muškaraca.  Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u BiH ( od 30.11.2022) prijavljeno je 354.700 nezaposlenih lica. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje njih 206.099 ili 58,11% su žene. Udio nezaposlenih žena manji je kod visokokvalifikovanih žena i iznosi 21%, a udio nezaposlenih kvalifikovanih (KV) radnica je 48 % u BiH

Implementacija Gender akcionog plana (GAP), Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena Ujedinjenih nacija (UN CEDAW)  preporuke i Zakona o ravnopravnosti polova u BiH uključujući direktive (o jednakoj plati, tretmanu, unapređenju, samozapošljavanju, diskriminaciji itd.) iz Regulative EU su “mrtvo slovo na papiru” koje se u radnom pravu i ne primjenjuju.

Ovogodišnjim maršem želimo da ukažemo da se treba poštovati Zakon o radu, Zakon o zabrani diskriminacije, te Zakon o ravnopravnosti polova kojim se garantuje sigurno i nesmetano djelovanje žena u radnom okruženju. Kad žena stane, cijeli svijet će stati!