<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

ODIHR izrazio zabrinutost zbog izmjena Krivičnog zakona RS

Kao odgovor na nedavno donošenje nacrta izmjena i dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske, Ured OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHIR) izrazio je zabrinutost u pogledu njihove usklađenosti s pravom na slobodu izražavanja.

26. maj 2023, 10:42

U novoobjavljenoj analizi, koju je zatražila Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ODIHR navodi da je pravo na slobodu izražavanja ljudsko pravo od ključnog značaja za funkcionalnu demokratsku državu i realizaciju ostalih ljudskih prava i osnovnih sloboda.

- Potpuno uživanje ovog prava je jedno od temelja slobodnog, demokratskog, tolerantnog i pluralističkog društva, u kojem pojedinci i grupacije s različitim pripadnostima i uvjerenjima mogu iznijeti svoja mišljenja i postići vidljivost marginaliziranih ili nedovoljno zastupljenih kategorija - dodaje se.

Imajući na umu negativan uticaj koji zakoni o kleveti mogu imati na slobodu izražavanja, međunarodna tijela za zaštitu ljudskih prava zajedno s predstavnicom OSCE-a za slobodu medija pozvali su države da ukinu sve zakone o kleveti u okviru krivičnog prava.

Upozoravaju da je pravo na zaštitu ugleda je definirano kao osnovno pravo i zaštićeno kao takvo međunarodnim pravom, te se može narušiti klevetom. Istovremeno, zakoni o kleveti mogu imati krajnje negativan efekat po uživanje prava na slobodu izražavanja.

- Zato je važno da se zakoni o kleveti formuliraju na način na koji onemogućavaju potencijalnu zloupotrebu od strane javnih vlasti i, u isto vrijeme, poštuju princip proporcionalnosti - kažu iz OSCE-a

ODIHR j pozvao poziva vlasti da ne nastavljaju sa usvajanjem odredbi koje imaju za cilj kriminaliziranje “uvreda” i “klevete” u Republici Srpskoj.

U svojoj analizi, Ured predlaže razmatranje niza mogućih alternativa, istovremeno osiguravajući da one budu pažljivo osmišljene kako bi se isključile proizvoljne primjene ili zloupotrebe od zvaničnika i institucija, te da budu u potpunosti usklađene sa svim međunarodnim standardima ljudskih prava.