<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Od 11. decembra: Dodjeljuje se 300.000 KM, evo ko može konkurisati

Konkurs

20. novembar 2023, 4:34

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske raspisalo je Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata u 2023. godini prema kojem će biti sufinansirano ukupno 30 naučnoistraživačkih projekata, za šta je budžetom predviđeno 300.000 KM.

Iz Ministarstva su naveli da će sredstva dobiti projekti iz šest naučnih oblasti: prirodne nauke, inženjerstvo i tehnologija, poljoprivredne nauke, medicinske i zdravstvene nauke, društvene i humanističke nauke.

Na konkurs se mogu prijaviti visokoškolske ustanove, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, naučnoistraživački i istraživačko-razvojni instituti i istraživački centri koji su upisani u Registar naučnoistraživačkih organizacija i naučnih udruženja koji se vodi u Ministarstvu.

“Pored opštih i eleminatornih kriterijuma koje treba da ispunjavaju organizacije koje se prijave na konkurs, stručna komisija će vrednovati kvalitet prijedloga projekta, naučnoistraživačku kompetentnost koordinatora projektnog tima i istraživačkog tima i kvalitet i strukturu budžeta prijedloga projekta”, saopšteno je iz Ministarstva.

Konkurs je otvoren do 11. decembra, a predviđeno je da se po projektu dodijeli 10.000 maraka.

Više detalja o konkursu može se naći na internet stranici Vlade Republike Srpske – Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje.