<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

“Nije nas iznenadila ‘krvava’ Bosna, mi smo prijestolnica ekoloških incidenata”

Zlatan Alibegović, predsjednik Eko Foruma Zenica kazao je da Zeničane jutros nije iznenadila "krvava" rijeka Bosna.

31. januar 2023, 5:43

“Mi smo prijestonica ekoloških incidenata u BiH. Bilo da je u pitanju zrak, voda, tlo, navikli smo. Za Zeničane to nije vijest, ovo su situacije koje se svako godine ponove barem nekoliko puta”, kazao je.

Smatra da je voda crvena zbog ispusta mulja sa puno čestica željeza.

“Voda je izrazito crvena i jedina komponenta koja daje crvenu boju je željezo. Može biti ili objekat sa čeličane ili anglomeracije. Po našoj gruboj procjeni i snimku sa videa koji ej dat u medijima, procjenjujemo da je to kolektor koji prolazi pored valjaonica i obuhvata valjaonice i objekat BOF čeličane i da je na toj relaciji došlo do nekog ekološkog problema”, kazao je.

Ne zna šta to znači za riblji fond jer nisu primjećene uginule ribe.

“Pričekat ćemo nalaze inspekcije. Čuli smo i da je federalna inspekcija bila na terenu, da su uzeli uzorke, sigurno im treba vremena da ih ispituju. Ali sigurno nije dobro”, ističe.

Elvedin Fišek iz MUP-a ZDK, kazao je da je jutros u 8 sati prijavljano da se u mjestu Banlozi boja rijeke Bosne promijenila u crvenu.

“Izlaskom policijskih službenika na lice mjesta, utvrđeno je da su navodi prijave osnovani, te da postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo onečišćenje okoliša, na način da onečišćenje utiče na kvalitet vodotoka, što može uticati na kvalitet života ljudi, biljnog i životinjskog svijeta. Formirana je uviđajna koja je zajendo sa kantonalnim i federalnim vodnim inspektorima izašla na lice mjesta, izuzeti su uzorci vode koji će biti vještačeni, te se vrše daljnje provjere na terenu u cilju utvrđivanja odgovornosti lica koja su dozvolila da se ovo onečišćenje desi. Nakon provjera biće dostavljen izvještaj kantonalnom tužilaštvu. Najvjerovatnije je ljudski faktor uzročnik ove pojave,” kazao je Fišek.

Reagovali su i iz kompanije ArcellorMittal, kazavši da su iznenađeni ovim incidentom.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove su naveli da preduzimaju sve zakonom propisane mjere iz svoje nadležnosti kako bi utvrdili uzrok i sankcionisali počinioca zagađenja, te će, po okončanju inspekcijskog nadzora, o nalazima i poduzetim mjerama javnost biti blagovremeno informisana.

N1