Nakon održane javne prezentacije izmjena Regulacionog plana, oglasila se banjalučka Gradska uprava

Grad Banja Luka obavještava javnost da će sve primjedbe i prijedlozi građana i stručne javnosti kada je u pitanju Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana za dio centralnog područja grada, biti razmatrani.

28. maj 2022, 8:34

Što se tiče konkretnih planskih rješenja, ista će biti predmet analize nakon što u zakonskom roku stignu primjedbe svih zainteresovanih lica, te će se o njima pismenim putem izjasniti nosilac izrade Regulacionog plana, saopšteno je iz Gradske uprave

Činjenica je da je dio Regulacionog plana usvojen 2018. godine i da se nova gradska administracija našla u brojnim naslijeđenim problemima, zato je važno da se čuje glas građana i stručne javnosti kako bi zajedno donijeli najbolje odluke za naš grad.

Građani i stručna javnost bi trebalo da budu uključeni u svaku izmjenu regulacionog plana, zbog čega se i organizuju javne prezentacije, rasprave, konkursi i prikupljaju mišljenja građana i stručne javnosti.

"Upravo zbog toga, dolaskom nove administracije donesena je odluka da se rasprave o regulacionim planovima održavaju poslije 16.00 časova, odnosno poslije radnog vremena, kako bi što više građana moglo prisustvovati i učestvovati u raspravama, a takođe je dozvoljeno i snimanje kao i prenosi samih rasprava što ranijih godina nije bio slučaj" navode u Gradskoj upravi

Oni su pozvali građane i stručnu javnost da se uključe i daju svoje sugestije u vezi eventualnih problema gradnje u Banjoj Luci, kako bi zajednički naš učinili boljim mjestom za život.

Prezentacija je pokazala veliku zainteresovanost građana, a biće održana i javna rasprava, o čijem terminu će javnost biti blagovremeno informisana.

Takođe, javnost će biti informisana i o svim izmjenama, planovima i daljim koracima kada je u pitanju izmjena Nacrta izmjene dijela Regulacionog plana za dio centralnog područja grada.