<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Lijekove za smirenje uzima više od jedne trećine radnika u Republici Srpskoj!

BANJALUKA

Nažalost, neki oblici zlostavljanja postali prihvatljivi, a radnici ih trpe.

11. februar 2022, 1:30


Nakon šest godina uspjeli smo izboritii izmjene i dopuna Zakona o radu, te vratiti kolektivne ugovore kao jedini instrument za utvrđivanje plata, što je jako važno za radnike” istakla je Ranka Mišić, predjednica Saveza sindikata Republike Srpske na konferenciji  „Novine u radnom zakonodavstvu Republike Srpske“, koju je organizovala Agencija za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske.

Po njenoj ocjeni ovo je jako važan događaj jer je neophodna stalna edukacija miritelja i arbitara kako bi se radni sporovi što brže rješavali.

Na konferenciji je bilo riječi i o Zakonu o zaštiti od uznemiravanja na radu, a Savez sindikata RS je predstavio Vodič za primjenu ovog zakona.

Mišić je istakla da je jako važno da se ovaj zakon primjenjuje u punom kapacitetu, jer su, nažalost, neki oblici zlostavljanja postali prihvatljivi, a radnici ih trpe. Za posljedicu, kaže, imamo povećan broj upotrebe lijekova za smirenje.

Posljedica takvog stanja je sve veći broj oboljenja koja se liječe lijekovima za smirenje, a anketa Saveza sindikata pokazala je da više od jedne trećine radnika ide na posao, a pri tom uzima sedative“, kaže Ranka Mišić.

Direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Velibor Mikać, rekao je da je Agencija do sada je riješila više od 14.000 sporova.

Radnici im se, kako je rekao, najčešće obraćaju zbog povreda prava iz radnog odnosa, prestanak ugovora o radu i isplata plata, a od 2020. godine, sa dolaskom pandemije, nešto više sporova je bilo po osnovu prestanka radnog odnosa, po osnovu isplata plata i po osnovu neisplaćivanja otpremnine.

Na skupu u Banjaluci učestvovali su i predstavnici Ministartva rada i boračko-invalidske zaštite kao predlagači i obrađivači, socijalni partneri, te eksperti Međunarodne organizacije rada, koji će podijeliti određena iskustva prvenstveno iz oblasti uznemiravanja.

Stručni savjetnik ministra za rad i boračko-invalidsku zaštitu Rajko Kličković objasnio je da je mirno rješavanje radnih sporova veoma bitno i da donosi veću sigurnost radnika i poslodavaca, smanjuje obaveze sudova i brže i kvalitetnije rješava sporove. Kličković je rekao da je ovo ministarstvo saglasno sa stručnim usavršavanjem arbitara i miritelja, za kojima postoji potreba, nakon usvajanja određenog seta zakona, posebno izmjene zakona o radu i prošlogodišnjeg Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu.

Podsjetimo na kraju da je Zakonom o zaštiti od uznemiravanja na radu Republike Srpske propisano je da se radnjama uznemiravanja na radu smatra svako ponašanje koje može nanijeti štetu fizičke prirode, nezavisno od toga da li je nastupila povreda, svako ponašanje koje radniku može nanijeti štetu psihičke prirode ili ugroziti dostojanstvo, čast i ugled radnika, kao i svako ponašanje koje može radniku nanijeti štetu seksualne prirode.