Kućni pritvor za ministra Lučića

Sudija za prethodni postupak je, dana 09. decembra ove godine, u predmetu Miloš Lučić povodom prijedloga Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje mjere pritvora prema osumnjičenom Milošu Lučiću, donio je rješenje kojim se utvrđuje da se svrha objezbjeđenja prisustva osumnjičenog radi uspješnog vođenja krivičnog postupka može ostvariti i najstrožom mjerom zabrane.

09. decembar 2022, 1:30

Najstrožije mjere ogledaju se u zabrani napuštanja mjesta boravišta na adresi (kućni pritvor), iz člana 126. stav 1. ZKP BiH i zabrana sastajanja sa određenim osobama, na način da se osumnjičenom zabranjuje sastajanje i kontaktiranje na bilo koji način sa drugim osumnjičenim licima u ovom krivičnom postupku, kao i kontaktiranje na bilo koji način sa svjedocima Tužilaštva BiH u ovom krivičnom predmetu, iz člana 126.a stav 1. tačka c) ZKP BiH.

Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za tim postoji potreba ili do nove odluke Suda. 

Kontrola opravdanosti trajanja mjera će se vršiti svaka dva mjeseca.

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba vanpretresnom vijeću Suda.

Miloš Lučić osumnjičen je za počinjenje produženog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH) u vezi sa članom 54. KZ BiH i krivično djelo Pronevjera u službi iz člana 221. stav 1. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 53. KZ BiH.