<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Kompanija Lycos prijeti stanovnicima Jezera: Stižu im opomene pred tužbu za klevetu

Zbog objava na društvenim mrežama....

19. decembar 2022, 3:38

Ognjen Avlijaš, advokat iz Bijeljine i pravni zastupnik kompanije “SNK Metali”, koja istražuje rude u Jezeru, posla je opomenu pred tužbu za klevetu jednom stanovniku Jezera zbog objava na društvenim mrežama.

U opomeni pred tužbu ističe se da se ona dostavlja u skladu sa zakonodavstvom Republike Srpske.

"Predmetna Opomena se dostavlja zbog postojanja osnovane sumnje da ste u periou od prethodnih nekoliko mjesecu, konstantno javno izražavali neistine, stavove putem sredstava javnog informisanja, najviše putem aktivnosti na društvenim mrežama urušavajući ugled i reputaciju kompanije 'SNK Metali' d.o.o. Bijeljina, sa samim tim i kompanije 'Lykos Balkan Metals' d.o.o. Bijeljina" stoji u opomeni.

Dodaje se da je predmetnim radnjama komulativno prouzrokovana šeta društvu našeg vlastodavca od strane vas kao autora komentara na društvenim mrežama.

"Predmetnim radnjama je prouzrokovana šteta kompanijama 'SNK Metali+ d.o.o. Bijeljina i 'Lykos Balkan Metals' d.o.o. Bijeljina. Namjerno iznošenje i širenje dezinfrormacija i sumnji putem društvenih mreža, stvarajući pogodno tlo za urušavanje i poslovnog ugleda uzrokuju objema Kompanijama probleme", ističe se u opomeni. Dodaje se da će Društvo ukoliko se nastavi sa navedenim radnjama podnijeti tužbu nadležnom Sudu, kao i zahtjev za naknadu štete i izgubljene dobiti koja je sastoji u cijeni palih dionica nakon negativne kampanje koja se vodi protiv Društva.

Snežana Ružičić, načelnica Opštine Jezero, saopštila je da je upoznata od strane stanovnika sa jednom kontradiktornom radnjom od strane kompanije koja je dobila pravo istraživanja ruda na području opštine Jezero.

"Kompanija je poslije upućenih opomena i zahtjeva od strane opunomoćenog advokata, meni kao načelniku opštine i odbornicima SO, demokratski izabranim predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti, poslije donesenog Zaključka koji je proslijeđen nadležnom Ministarstvu na dalje postupanje, dostavila i opomene pred tužbu stanovnicima sa područja opštine Jezero koji su dijelili određene statuse sa aktima koji su se širili društvenim mrežama. S tim u vezi saopštavam da je vaš načelnik i pravna služba svima vama na raspolaganju te da se javite u zgradu opštine ili meni na lični broj i znajte da nikad niste sami, ovo je 21 vijek i svako ima pravo na svoj stav u kome nema vrijeđanja drugih", rekla je Snežana.

Dodaje da su okrugle stolove kao i kontrole ekološke inspekcije i inicirali da bi javnost bila upoznata i da bi svaki stanovnik Jezera mogao da iznese svoje viđenje, da sagledavaju objektivnije situaciju i "na kraju ova gruda pripada svima nama koji živimo ovdje".