<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Kako će u praksi teći oslobađanje donacija hrane od PDV-a?

Skup je iznjedrio osvrt na donesene preporuke, s ciljem iznalaženja najboljih rješenja za implementaciju ove važne odredbe.

13. juli 2023, 3:43


Sarajevo, 13. juli 2023 – Transparentan i efikasan sistem primjene dopune Zakona o PDV-u, a u vezi sa oslobađanjem donacija hrane od plaćanja PDV-a, osigurat će da hrana dođe do onih kojima je najpotrebnija. S ciljem uspostavljanja sistema primjene dopune Zakona o PDV-u održan je radni sastanak u organizaciji Fondacije Mozaik i partnera okupljenih oko inicijative “Niko gladan. Niko sam“ koju finansira USAID u okviru programa „Pravni okvir za filantropiju“.

Jedinstvo političarki i političara koje su pokazali jednoglasnim usvajanjem ove dopune u oba doma Parlamentarne skupštine BiH, izuzetno je važan korak naprijed za naše društvo i njegove najugroženije kategorije. Nakon usvajanja Zakona, naredni korak u cilju njegove provedbe jeste dopuna Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u. Učesnice i učesnici radnog sastanka, predstavnice i predstavnici javnih kuhinja, nevladinog sektora, kompanija donatora i relevantnih državnih institucija, objasnili su da će  odredbe dopuna Pravilnika kao i prateći obrasci osigurati da se rizik od malverzacija u procesu doniranja svede na minimum.

Muharem Mašinović, pomoćnik direktora za Sektor za poreze u Upravi za indirektno/neizravno oporezivanje BiH (UINO), predstavio je ovaj proces i rokove za donošenje popratnih akata, istakavši da će vrijedne sugestije sa ovog događaja biti pažljivo razmotrene.

"Današnji skup nam je bio koristan, jer smo čuli razmišljanja aktera na koje se odnosi primjena Zakona o PDV-u, a u vezi sa oslobađanjem donacija hrane od plaćanja PDV-a, te dobili povratnu informaciju na planirani sistem i nadzor provođenja ove povlastice. Radna grupa UINO je sačinila Prednacrt Pravilnika o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, koji će biti objavljen na javnim konsultacijama, a nakon toga biti dostavljen Upravnom odboru UINO. Sugestije sa današnjeg događaja će biti dostavljene UINO u okviru tih javnih konsultacija i UINO će ih pažljivo razmotriti", objasnio je Mašinović.

Prvi čovjek Agencije za sigurnost hrane BiH, dr.sci. Džemil Hajrić govorio je o aspektu sigurnosti hrane te poručio da će ova Agencija, u skladu sa svojim nadležnostima, pomoći u izradi Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u kako bi osigurali da je hrana koja se donira, a koja je pred istek roka trajanja, u skladu sa Zakonom o hrani BiH i sigurna za upotrebu.

Na radnom sastanku su izneseni i rezultati istraživanja o provedbi sistema doniranja regionalne organizacije Catalyst Balkans, jednog od partnera kampanje "Niko gladan. Niko sam", a na dvije diskusije govorilo se o izazovima narodnih kuhinja kao primalaca donacija te potrebama kompanija - donatora hrane.

Skup je iznjedrio osvrt na donesene preporuke, s ciljem iznalaženja najboljih rješenja za implementaciju ove važne odredbe.

"Želimo da što veći broj osoba u potrebi ima pristup kvalitetnim i redovnim obrocima", istakao je direktor Fondacije Mozaik Zoran Puljić te dodao: "Transparentna i efikasna primjena oslobađanja donacija hrane od plaćanja PDV-a otvara mogućnost da se količine hrane koje kompanije sada doniraju značajno poveća. Veoma se radujemo skoroj provedbi izmjene Zakona o PDV-u u praksi, čime doprinosimo smanjenju siromaštva i gladi u BiH te podstičemo razvoj filantropije, o čemu svjedoči prisustvo članica Filantropskog foruma ovom događaju".