DOSTA JE! 10.000 potpisa za pratnju na porodu, 10.000 zahtijeva za bolje i uslove u porodilištima!

Važno je da porodilje nisu same!

27. novembar 2022, 4:43

null

"Majke, trudnice I buduće porodilje su rekle svoje. Dosta je! 10.000 potpisa da se omogući pratnja u svim porodilištima u BIH, pratnja po izboru porodilje, pratnja koja će biti sve vrijeme poroda tu i koja će biti podrška i osoba od povjerenja. Zašto je ovo važno? Važno je da porodilje nisu same", saopšreno je iz Udruženja  “Baby steps. 

Za pozitivno porođajno iskustvo, pored stručnog, prijatnog i posvećenog osoblja, neophodno i prisustvo osobe koja će biti uz porodilju tokom poroda u svojstvu podrške.

Pratnja na porodu podrazumijeva prisustvo oca djeteta ili druge osobe, po želji porodilje, tokom cijelog trajanja poroda – ne samo na izgonu. Porodilji treba istinska, iskrenapodrška tokom cijelog procesa porođaja, a ne samo dodatni posmatrač u posljednjim trenucima poroda.

Dozvoljavanje pratnje na porodu utiče na poboljšanje uslova u porodilištima, a time direktno utiče i na smanjenje stope korupcije – kada porodilja uz sebe ima blisku osobu tokom poroda, eliminiše se pritisak na porodicu da osoblje porodilišta potkupljuje u nadi da će time poboljšati šanse za bolji tretman tokom poroda.

Potpišite peticiju i recite DA boljim i humanijim uslovima poroda, budite uz glas 10.000 majki , trudnica i budućih porodilja jer ovo je borba svih nas!

 https://www.babysteps.ba/peticija/

Udruženje “Baby steps” u okviru projekta “Borba protiv korupcije u porodilištima”kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) sprovelo je opsežno istraživanje o korupciji u domaćim porodilištima.