DOMINIRA JEDAN GRANIČNI PRELAZ: Stranci podnijeli više od 120 000 zahtjeva za povrat PDV-a u BiH, kupili robe za skoro 40 miliona KM

Strani državljani su na graničnim prelazima u BiH podnijeli 124 021 zahtjeva za povrat PDV-a, što je više u odnosu na isti period prošle godine za skoro 50 000, pokazuju podaci UIO BiH, koje smo dobili.

15. august 2022, 12:51

Prema informacijama koje je portalu BUKA dostavio Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u prvih sedam mjeseci ove godine strani državljani su pri napuštanju carinskog prostora BiH ukupno podnijeli 124 021 zahtjeva za povrat PDV-a, u ukupnom iznosu od 5,453,645.05 konvertibilnih maraka na ispostavljene račune za kupljenu robu u vrijednosti od 37,533,910.04 KM.

Najviše podnesenih zahtjeva u 2022. godini ostvario je GP Orašje na kojem je podneseno 15 474 zahtjeva za povrat PDV-a u vrijednosti od 713,074.47 KM, za kupljenu robu u vrijednosti od 4,907,630.18 KM.

Zanimljivo je dodati da su u prošloj godini, koja je bila pod drugim režimom zbog pandemije korona virusa, dominirali granični prelazi prema Srbiji- Uvac i Šepak, sa kupljenom robom ukupne vrijednosti preko 2 miliona KM na svakom od tih prelaza.

Drugi po vrijednosti kupljene robe je granični prelaz Gradiška sa kupljenom robom u iznosu od 2,896,689.55 KM, i zahtjeva za povrat PDV-a u iznosu od 420,886.52 KM.

Slijedi GP Brčko sa kupljenom robom vrijednosti od 2,560,390.80 KM, zatim GP Uvac prema Srbiji sa robom kupljenom u vrijednosti od 2,299,698.65 KM, GP Zupci sa robom kupljenom u vrijednosti od 2,043,726.31 KM, te GP Šepak sa kupljenom robom vrijednosti od 2,044,076.49 KM.

Ilustracije radi, za isti period prošle godine podneseno je ukupno 75 231 zahtjev za povrat PDV-a, u ukupnom iznosu od 2,833,974.98 KM, sa kupljenom robom u vrijednosti od 19,504,416.01 KM, što znači da je u ovoj godini zabilježen rast vrijednosti kupljene robe od oko 100% u odnosu na prošlu godinu.

Podsjetimo da pravo na povrat PDV-a imaju strani državljani koji nemaju prebivalište u BiH, a ostvaruju ga na kupljenu robu u vrijednosti od minimalno 100 konvertibilnih maraka koju iznose iz carinskog područja naše države. Carinskoj službi na uvid daju račune, robu i original popunjenog obrasca za povrat poreza. Pravo na povrat PDV-a ne odnosi se na iznesena mineralna ulja (petrolej, dizel-gorivo, ulje za loženje, ekstra lako i lako specijalno, motorni i bezolovni benzin), alkohol i alkoholna pića te prerađevine od duhana.