Davor Dragičević: Ja ovakav dan neću dozvoliti!

Davor Dragičević napustio je sudnicu i obratio se medijima...

24. novembar 2022, 9:56

Ja Davor Dragičević znam samo jedno: Oteli su mi i ubili dijete, entitet, Milorad Dodik i Dragan Lukač. Sve dokaze ima ovo zločinačko Tužilaštvo i Sud. Pod punom odgovornošću i staloženo vam govorim, ja ovakav dan neću dozvoliti. Ako budem dozvolio, ja odoh u grob...Molio sam vas, ovo je naš amanet bio, Murizov i moj, grupa Pravde za Davida i Pravde za Dženana, za buduće generacije ove države.  Hoćete da nam djeca budu ku*** i narkomani. Hoćete da nam djecu šalju u zemlju i iz zemlje. Izvolite. Ovo vam je očit dokaz. Imate priliku da mi sudite, za moje riječi, ne za moje namjere.Ovaj dan 24. novembar sam ja preživio 17 na 18, kada su dijete uzeli iz naručja. Ovo ja neću!" poručio je Dragičević