<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Cijene državnih fakulteta stigle privatne: Ni najuspješniji nisu oslobođeni plaćanja

Razlozi za skupe školarine su različiti, međutim ipak postoje načini na koji države i fakulteti mogu smanjiti troškove i pružiti pomoć studentima u plaćanju školarina

03. juni 2023, 12:34

Biti student u glavnom gradu Bosne i Hercegovine je zasigurno postalo kao najveća životna investicija. U Sarajevu studiraju mladi ljudi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, a visoke cijene školarina predstavljaju veliki problem kako za studente tako i za njihove porodice što često dovodi do dugova, a ponekad i do odustajanja od studiranja, prenosi Akta.

U Sarajevu su državni fakulteti dostigli cijene privatnih. Usporedbe radi, studiranje na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu košta i do 8.000 KM godišnje, dok s druge strane studenti državnih fakulteta također moraju izdvojiti približnu cifru.

Razlozi za skupe školarine su različiti, međutim ipak postoje načini na koji države i fakulteti mogu smanjiti troškove i pružiti pomoć studentima u plaćanju školarina.

Tako je Vlada Kantona Sarajevo prošle godine dala saglasnost Univerzitetu u Sarajevu za oslobađanje troškova studija svakog trećeg i narednog djeteta koje dolazi iz porodice koja školuje dvoje djece u statusu studenta koji finansira svoj studij na Univerzitetu u Sarajevu.

Troškovi njihovog studija su finansirani iz Budžeta Kantona Sarajevo. Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS i inicijativu Senata UNSA.

Također, studenti koju imaju prosjek ocjena 8 i više su oslobođeni plaćanja troškova školovanja. Naime, Vlada KS je usvajanjem Zakona o visokom obrazovanju 30.08.2022.godine omogućila najuspješnijim studentima da budu oslobođeni plaćanja.

ODLUKA NE VAŽI ZA SVE

Međutim, ova odluka se ne sprovodi na svim fakultetima, a jedan od njih je Stomatološki fakultet u Sarajevu gdje troškovi školarine samofinansirajućih studenata iznose 7.000 KM.

Studenti ovog fakulteta su ranije upućivali dopis senatu Univerziteta gdje su se žalili na ove uslove školovanja i prevelikih troškova školarina.

Čak i studenti koju imaju prosjek ocjena 8 i više nisu oslobođeni plaćanja troškova školovanja. 

- Senat Univerziteta je donio 28.09.2022. odluku, kojom su tačno definisani uslovi oslobađanja od plaćanja školarine. Iako je odluka donesena, zatim i njeno tumačenje od strane Senata datuma 30.11.2022, mi do današnjeg dana nismo dobili povrat sredstava, niti bilo kakvu informaciju o daljem postupanju - naveli su studenti ranije u dopisu.

Na pitanje zbog čega se odluka Vlade KS ne primjenjuje na Stomatološkom fakultetu, Muhamed Ajanović, Dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je kratko za naš portal kazao da fakultet postupa isključivo po zakonima podzakonskim aktima i važećim odlukama.

Naime, Ajanović je ranije tražio saglasnost Ministarstva za nauku, visokog obrazovanja i mlade oslobađanje troškova školarine za navedene kategorije studenata, ali oni su poručili da nemaju nadležnost za davanje tražene saglasnosti.

Navedeno tumačenje je htio dostaviti Vladi Kantona Sarajeva, međutim iz ministarstva su mu poručili da bi takvo postupanje bilo suprotno članu 31. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju.

Naveo je da mu je odgovoreno da je ta kategorija studenata prepoznata Zakonom o visokom obrazovanju, kojim je jasno propisano na koji način ista može biti oslobođena troškova studija, a taj odgovor mu je potpisala ministrica visokog obrazovanja KS, prof. dr. Aleksandra Nikolić.

POVRAT ŠKOLARINA

Prije par dana je održan sastanak predstavnika studenata II, III, IV, V i VI godine sa dekanom, prof. Gojkov i prof. Tosum vezano za povrat školarina studentima Stomatološkog fakulteta.

Na sastanku su predstavnici godina upoznati sa situacijom koja se tiče povrata školarina.

- Odluka Senata br 01-13-97/22 od 28.9. je poništena i nezakonita te kao takva ne može biti realizovana. U novom Statutu UNSA član 176. i Zakonu o visokom obrazovanju (8.9.2022.) član 31. je navedeno “Student koji plaća školarinu i prvi put je upisan u tekuću godinu i koji je položio sve ispite iz tekuće školske godine te prema postignutom prosjeku iz prethodne studijske godine spada u 20% studenata sa najvišim prosjekom, oslobođen je plaćanja školarine za nastavak studija na tom ciklusu”. Obzirom da niti u Statutu niti u Zakonu nije navedeno jasno tumačenje kojih 20% studenata (da li na svakoj godini ili na nivou cijelog fakulteta) i svjesni činjenice da se bliže završni i popravni junsko-julski ispitni rokovi, te da studenti koji nisu upisani u ljetni semestar ne mogu dobiti potpis niti pristupiti polaganju ispitnih rokova, Asocijacija studenata našeg fakulteta će tražiti urgentno tumačenje navedenih članova te potencirati najpovoljniji opciju kako bi što veći broj studenata dobio ono što je zaslužio svojim trudom i radom u komunikaciji sa fakultetom -  kazali su.

Ono što je naglašeno je da je Zakon o visokom obrazovanju KS jednak za sve fakultete tj članice Univerziteta odnosno za sve studente Univerziteta u Sarajevu, te da neće dozvoliti da studenti Stomatološkog fakulteta u odnosu na ostale fakultete na kraju budu uskraćeni za ostvarena prava.

Najavljen je i sastanak sa ministricom za nauku, visoko obrazovanje i mlade, te ostaje da vidimo da li će ipak doći do rješavanja zakonskih i pravnih poteškoća za studente ovog fakulteta.