<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Banjalučani brane svoja naselje: NE neboderima, DA zelenim površinama i školama!

Beton umjesto djece

11. juni 2024, 11:36

Nove izmjene dijelova regulacionih planova u Banjaluci uznemirile su građane banjalučkih naselja Borik i Aleja Centar.

Nekoliko desetina stanara više banjalučkih Zajednica etažnih vlasnika u banjalučkom naselju Borik održali su već izbor stanara kako bi iskazali svoj jasan stav protiv izgradnje više nebodera u tom dijelu grada, a koji su predloženi izmjenama Regulacionog plana.

Kako su naveli oni će uputili svoje primjedbe na nacrt, jer je Borik jedno od rijetkih banjalučkih naselja koje je planirano i izgrađeno u skladu sa pravilima struke.

Podsjetimo, ovim nacrtom RP-a koji je na javnom uvidu do 28. juna, na mjestu sadašnje Male pijace predviđena je izgradnja nebodera od 14 i 15 spratova, kao i nadogradnja postojećeg poslovnog objekta za još jedan sprat.

Druga lokacija "na piku" Gradske uprave jeste lokacija bivše fabrike "Fruktona" koja već godinama zjapi prazna. Na toj lokaciji predviđen je kompleks lamela do maksimalno 10 spratova.

Stanari nisu saglasni sa predloženim rješenjem.

"Sa apekta urbanizma i sigurnosti nije prihvatljiva planirana spratnost objekata u neposrednoj blizini osnovne škole. Nije prihvatljivo sa se u svrhu budućeg parkiranja smanji postojeća zelena površina i školsko dvorište. Planiranom izgradnjom objekata na prostoru "Fruktone" smatramo da će biti potpuno narušen i devastiran postojeći urbanistički koncept naselja Borik" stoji u primjedbama stanara ovog banjalučkog naselja.

Stanari navode i da predloženim izmjenama neće biti dovoljno parking mjesta, jer ih ni sada nema, a podjećaju da je propisano da za jednu stambenu jedinicu dolazi jedno parking mjesto.

"Uvođenjem dvosmjerne ulice za ulaz u javnu garažu ukida se jedan red postojećih parking mjesta ispred naših lamela, pa se postavlja pitanje gdje će se parkirati korisnici objekata obzirom d apredloženo rješenje nije dovoljno ni za postojeće stambene i poslovne prostore. Nadalje, nije potpuno jasno ko će biti obavezan i kada će da sagradi javnu garažu i pod kojim uslovima ćemo istu moći koristiti, imajući u vidu da bi planiranom izgradnjom nebodera nio uništen i postojeći javni parking" navode stanari.

Inače ovo nije jedini dio grada koji se suočava sa ovakvim urbanističkim zahvatima, a podsjetimo da su se ljudi masovno pobunili protiv namjere izgradnje nebodera nna popularnom Kupusištu.

Zahvaljujući inicijativi i određenim pritiscima javnosti, najavljeno je da će doći do određenih izmjena kada je u pitanju ovaj banjalučki park ( Kupusište) u samom srcu grada.

Nadalje, planirana je izgradnja nebodera od 15 spratova na lokaciji Poštanske štedionice preko puta Stare autobuske stanice, kao i Hotel "Zepter" pored RK "Boska".

Umjesto škole i igrališta "ucrtane" nove zgrade!

Nezadovoljni su i stanari u naselju "Aleja-Centar" jer gradska administracija planira graditi zgradu od sedma spratova sa četiri lamele umjesto škole, čija je gradnja predviđena trenutno važećim regulacionim planom.

Takođe odustalo se i od dječijeg igrališta, a u planu je ostala samo gradnja vrtića i to znato manjih dimenzija.

"Ovo naselje je postalo strašno, nemamo nikakve zelene površine, sve sami beton. Investitor ne misli o ljudima koji ovde žive, on želi da građevina bude od početka do kraja parcele - nema zelene površine, drveća, parkinga, a Grad sada želi da nema ni škole, ni igrališta", kaže Daliborka Stević iz ovog naselja.

Njeno mišljenje dijeli i Zoran Pavić, čija deca idu u OŠ Branko Ćopić. Kaže da je škola prepuna, da cijelo naselje Aleja Centar i novoizgrađeno kod Delte gravitira toj školi: “Djeca i nastavnici se pate sa međusmjenama i manjkom prostora. Nedavno su prikupljali novac za paravane. I onda se pitamo zašto mlade porodice odlaze.”

Predsjdnici zajednica etažnih vlasnika iz cijelog naselja su jedinstveni i kažu da ovakav urbicid neće dozvoliti.

Već održavaju sastanke, planiraju peticije i proteste, a na većini ulaza nalazi se i obavještenje:

Na nove izmjene dijelova regulacionih planova u Banjaluci regovali su i iz Gradskog odbora Narodnog fronta, nazivajući iste dodvoravanjem investitorima.

"Na lokacijama Kupusište i Centar-Aleja ugrožene su površine za predškolsko i školsko obrazovanje. U obuhvatu RP Paskolina ciglana, na lokaciji Stare autobuske stanice, predviđena je izgradnja struktura spratnosti P+8, dok je ambijent arhitektonskog spomenika Paskolina vila predviđen za devastaciju", ističu u Narodnom frontu i pozivaju Skupštinu grada da usvoji moratorijum na dalje izmjene regulacionih planova do donošenja urbanističkog plana kao strateškog dokumenta koji će definisati pravce razvoja urbanog područja grada.

Na kraju prodjetimo i da za vrijeme trajanja javnog uvida, sve do 4. jula 2024. godine, svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte, upisom u sveske koje se nalaze u prostorijama u kojima su nacrti izloženi - u prostorijama preduzeća Centar za projektovanje i konsalting “CPK“ d.o.o. Banja Luka, Ul. Ada br. 24 (gdje zainteresovanim licima mogu biti pružena pojašnjenja planskih rješenja), predvorju i prostorijama Gradske uprave Grada Banja Luka, kao i prostorijama Mjesne zajednice Borik 2- ili se sti mogu dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi - Odjeljenju za prostorno uređenje.

Sve nacrte i predložena rješenja možete pregledati na OVOM LINKU.