<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=198245769678955&ev=PageView&noscript=1"/>

Aleksandar Čorni, stanar zgrade u Aleji Svetog Save, o odluci Ustavnog suda RS u slučaju Kina Kozara"

Komentar

13. juli 2022, 2:55

Foto: BUKA

Aleksandar Čorni, stanar zgrade u Aleji Svetog Save, rekao je da još uvijek nema komentar na odluku Ustavnog suda RS, kada je Regulacioni plan iz 2018. godine u pitanju, dok se ne vidi obrazloženje odluke.

"Ta odluka će biti dostupna sa danom objave u Službenom glasniku. Iz informacija koja su objavljene u medijima vidimo da je uvažena inicijativa za ocjenu ustavnosti ovog regulacionog plana na dijelu lokaliteta kina Kozare i da su uvaženi argumenti koje smo mi isticali u inicijativi. To su građani i očekivali koji već godinu dana strpljivo i civilizovano koriste zakone i dostupna i moguća pravna sredstva da zaštite svoj interes pred sudovima i u žalbenim postupcima", rekao je Čorni za BUKU.

slika

USTAVNI SUD RS: Neustavna odluka o Regulacionom planu dijela centra Banjaluke!

BiH

Maja Isović Dobrijević

Dodao je da građani strpljivo traže zaštitu svojih prava i interesa.

"Nas je obradovala odluka Ustavnog suda da je uvažena inicijativa. Sadržaj te inicijative fokusirao se na činjenici da je 2018. godine prilikom usvajanja ovog Regulacionog plana zvaničnim aktima od strane grada, odnosno, nosiocem izrade Regulacionog plana, građanima garantovano da će konačno rješenje o vertikalnim i horizontalnim gabaritima budućeg objekta na ovom lokalitetu biti rezultat pobjedničkog idejnog rješenja sa javnog konkursa i na to idejno pobjedničko rješenje saglasnost trebalo bi da da i Zavod za zaštitu spomenika kulture. Tada se prije godinu dana krenulo sa rušenjem kina Kozare i mi smo došli do saznanja da konkurs nije sproveden, niti je pitan Zavod za zaštitu spomenika kulture, a to je garantovano građanima", istakao je Čorni.

On dodaje da će građani i dalje nastaviti da koriste svoja pravna sredstva i tražićemo da se stave van snage građevinska dozvola i lokacijski uslovi za gradnju ovog objekta.

"To već sad može uraditi Gradska uprava u sklopu svojih nadležnosti. Postoji obaveza da se ne nanosi daljnja šteta i da se vratimo na 2018. godinu", rekao je Čorni.