blog logo Buka blog je, pored TV talkshow programa, magazina i web portala, novi medijski proizvod naše organizacije. Upotrebom blog alata želimo promovisati ovu veoma popularnu mogućnost komunikacije.